Domelova akademija - nadgradnja izobraževanj za zaposlene

18. 11. 2022 | Romana Vodenik Markelj
Domelova akademija - nadgradnja izobraževanj za zaposlene

V Domelu smo pripravili izobraževanja za naše potencialne in ključne zaposlene. Skozi module izobraževanj jih popeljemo skozi projektno in timsko delo ter vodstvene veščine.

V Domelu se zavedamo, da je uspešnost podjetja odvisna od uspešnosti zaposlenih, zato se vsako leto nameni dobršen del planiranih sredstev za izobraževanje zaposlenih. Ob tem je predvideno tako interno kot tudi eksterno izobraževanje ter izobraževanje preko digitalnih platform. Vsako leto se naši zaposleni udeležujejo strokovnih izobraževanj, ki jih potrebujejo ob delu, dodatno pa v kadrovskem oddelku organiziramo izobraževanja za tuje jezike in mehke veščine. Predvsem ob zavedanju, da so izobraževanja za mehke veščine organizirana posamezno, brez povezave, smo želeli tak sklop izobraževanj dvigniti na višji nivo. Strukturirati smo želeli obstoječa izobraževanja, hkrati pa dodati še izobraževanja, ki bi vse skupaj smiselno povezali v celoto.

Za usmeritev smo vzeli predloge izobraževanj, ki smo jih zbrali iz letnih razgovorov v zadnjih letih. V letnih razgovorih imajo tako zaposleni kot njihovi vodje možnost, da predlagajo možna izobraževanja in teme, ki se jim zdijo pomembne ter bi jim koristile pri njihovem delu. Iz celotnega nabora smo pripravili seznam vsebin, ki so se največkrat ponavljale in so imele potencial povezljivosti, dodatno pa smo jih pregledali tudi s člani kolegija uprave, kjer so se še dodatno izpostavile teme, ki so jih kot vodje smatrali, da so pomembne in da bodo koristile njihovim zaposlenim.

Pred zaključkom izbire in potrditve izobraževanj, smo po drugi strani želeli definirati udeležence izobraževanj. Poleg vse možnih izobraževanj, ki so v podjetju že na voljo, smo želeli oblikovati skupino udeležencev, ki bi jim po eni strani izobraževanja najbolj koristila, po drugi strani pa dodatna izobraževanja dati kot nagrado za prepoznano dobro delo in pričakovanja, da zaposleni lahko svoje talente še bolje izkoristijo. S tem namenom, da se za izobraževanja naredi določena ekskluzivnost, smo omejili število udeležencev, s tem, da je lahko vsak direktor oziroma vodja poslovne enote predlagal po dva udeleženca. Že od samega začetka smo predvidevali, da se bodo izobraževanja vsako leto ponavljala, zato ta ekskluzivnost udeležbe vseeno ne bi bila čisto omejena samo na najboljše talente, ampak bi tekom let, vsak zaposleni imel možnost, da se izkaže in pokaže svojo motivacijo, da se lahko udeleži izobraževanj

Tako smo pripravili sklop izobraževanj, ki smo ga poimenovali Domelova Akademija. Od septembra do junija potekajo izobraževanja za približno 30 udeležencev, ki jih predlagajo direktorji in vodje poslovnih enot kot perspektivne in ključne zaposlene. Skupaj smo zbrali izobraževanja vodstvenih veščin in projektnega vodenja ter jih povezali v sklop sedmih modulov. Izobraževanja so obsegala vsebine timskega dela, avtoriteto vodenja, uspešno poslovno komunikacijo, sodelovanje in motivacijo, pogajanja in reševanje konfliktov. Za širšo razumevanje poslovanja smo dodali izobraževanje o računovodstvu in financah za ne-ekonomiste, v sklop modulov pa smo vključili še izobraževanje o projektnem vodenju ter javnem nastopanju. Vsa izobraževanja smo zastavili kot celodnevno izobraževanje, na lokacijah izven podjetja, ravno zaradi tega, da so se zaposleni lažje odklopili od vsakodnevnega dela ter da se je čim bolj zmanjšalo možnosti motečih dejavnikov.

Poleg izobraževanj smo namenoma zapeljali še delo na projektih, da bi udeleženci lahko v praksi izkusili, kako poteka delo in kako se organizira delo v skupinah, saj so glavno gonilo našega podjetja razvojni projekti. Tako smo vse udeležence popeljali skozi tak način dela, s tem, da tema projekta ni prihajala iz razvojnega področja, ampak so bile teme bolj splošne. Na začetku smo vsem udeležencem dali možnost, da sami predlagajo možne predloge za projekte, ki jih je pregledal kolegij direktorjev in potrdil možne izbire, ki so se v večini nanašale na splošno problematiko, ki smo jo zaradi pomembnejših zadev spregledali oziroma smo jo z ureditvijo odlašali. Namen izobraževanja za projektno vodenje je bila pomoč za izpeljavo projekta v praksi po vseh pravilih vodenja projektov, s treningom javnega nastopanja pa smo udeležencem pomagati, da odlično pripravijo zaključne predstavitve, ki so potekale pred upravo. Zaključek Domelove akademije je vsako leto potekal zelo slavnostno, če so razmere dovoljevale smo se poslužili državnih protokolarnih objektov na Brdu pri Kranju, saj smo s tem hoteli pokazati na samo pomembnost dogodka in dati težo celotnemu sklopu izobraževanj. Ker je delo na projektih še vseeno zahtevalo določen prostovoljni angažma udeležencev, smo jih še dodatno nagradili s prostim dnevom in izvedbi izleta in teambuldinga po lastni izbiri.

Skozi leta smo vse module nadgrajevali in jih tudi prilagajali. Izobraževanjem, ki so jih pokrivali zunanji predavatelji smo v zadnjih letih dodali še notranje predavatelje, predvsem v smislu predstavitev glavnih področij in poslovnih enot, da udeleženci lahko dobijo še več informacij glede samega delovanja znotraj podjetja. Vsako leto smo pregledali tudi, kdo bodo udeleženci in glede na njihov profil poskušali čim bolj prilagodi vsebino, ali je šlo že za obstoječe vodje ali pa potencialne talente. Za zadnjo generacijo udeležencev so bile potrebne še dodatne prilagoditve, saj smo morali zaradi ukrepov proti koronavirusu, iskati rešitve, da smo celotno generacijo pripeljati do konca.

Skozi Domelovo Akademijo smo dosegli več ciljev. Za zaposlene smo pripravili izobraževanja, ki so se smiselno povezovala in so naslovila tudi področja mehkih veščin, ki so našim zaposlenim pomagala pri delu in ki jih do sedaj nismo znali vključiti v obstoječa izobraževanja. S samo omejenostjo udeležencev smo ustvarili določeno ekskluzivnost, vendar so zaposleni Domelovo Akademijo prepoznali kot pozitivno in skozi leta se kaže, da je želja po vključitvi velika. V letnih razgovorih, ki so vodilo za postavljanje plana izobraževanj, tako vodje kot zaposleni velikokrat izpostavijo željo po sodelovanju v Domelovi Akademiji, s tem pa se kaže, da je sama vsebina primerna in potrebna za zaposlene. Največji doprinos pa je vsekakor bilo mreženje, ki smo ga omogočili za delom na projektih. Udeleženci iz različnih področij in enot, ki se pri vsakodnevnem delu niso srečali, so morali sodelovati na projektni nalogi, s tem pa so se spoznali tudi med sabo, se bolj povezali in preko sodelujočih spoznali tudi njihova področja in poslovne enote. S tem so se ustvarile povezave, ki so jim v primeru, da so v okviru svojega dela potrebovali pomoč ali informacije iz drugega področja ali poslovne enote, prišle zelo prav in vsekakor olajšale povezavo, saj so vedeli na koga se lahko obrnejo in prosijo za informacije ali pomoč.

Ostale objave:

Domelovi EC-motorji prihranili toliko emisij, kot jih letno povzroči 20.000 avtomobilov – prisotni na ISH 2023
Domelovi EC-motorji prihranili toliko emisij, kot jih letno povzroči 20.000 avtomobilov – prisotni na ISH 2023

Pod motom »Rešitve za trajnostno prihodnost (Solutions for a sustainable future)« bo Domel na sejmu ISH v Frankfurtu razstavljal energetsko ultra varčne EC-motorje.

Preverite več
Hibridni čistilnik zraka in prostorov HARC
Hibridni čistilnik zraka in prostorov HARC

Podjetje DOMEL, d.o.o. je skupaj s podjetjem HYLA d.o.o. v okviru razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO« kratica »JR RRI NOO« pridobilo sofinanciranje projekta z nazivom: Hibridni čistilnik zraka in prostorov (angl. HARC - Hybrid Air and Room Cleaner) (kratica HARC). Projekt poteka od 28.10.2022 dalje in traja 24 mesecev. Celotna vrednost projekta znaša 682.500 EUR, naložba je sofinancirana v višini skoraj 300.000 EUR, od tega 165.000 EUR za Domel in 135.000 EUR za Hylo. Namen projekta Hibridni čistilnik zraka in prostorov je razviti nov čistilnik zraka in prostorov, katerega visok izkoristek bo znatno prispeval k nižjim izpustom toplogrednih plinov v primerjavi z obstoječimi rešitvami (v predvideni življenjski dobi 35 % manj emisij toplogrednih plinov), prav tako bo vanj vgrajenega manj materiala in bo dosegal višjo stopnjo reciklabilnosti.

Preverite več
Digitalna preobrazba v industriji – Digitalni skok (JUMP)
Digitalna preobrazba v industriji – Digitalni skok (JUMP)

Včeraj, 23. 02. 2023, je na sedežu podjetja Kolektor d. d. potekala novinarska konferenca, kjer se je zbral konzorcij vseh desetih podjetij, ki smo v okviru omenjenega razpisa pridobila sofinanciranje projekta z nazivom Digitalni skok ali JUMP!

Preverite več
Epogon
Domelov motor poganja vrhunsko slovensko električno kolo

S podjetjem Cult iz Logatca sodelujemo pri razvoju električnih koles. V Domelu dobavljamo lastno razvit centralni pogon, pri Cultu pa skrbijo za razvoj in sestavo koles. Kolesa so v celoti rezultat slovenskega znanja z oznako »Made in Slovenia«.

Preverite več
Zaključek projekta DREEM
Zaključek projekta DREEM

V Domelu smo skupaj s podjetjem Elaphe razvili TFM (transversal flux) motor za električni skiro. Cilj projekta je bil razviti čim lažji in čimbolj učinkovit motor.

Preverite več