Domelova ekipa v Poznanu na usposabljanju iz naprednih logističnih vsebin

24. 05. 2022 | dr. Matjaž Roblek

Od 26. do 28. aprila je potekalo usposabljanje iz naprednih logističnih vsebin v Poznanu, Poljska. Usposabljanje je sestavni del planiranih aktivnosti projekta NEXTLOG, katerega partner je tudi Domel. Udeležili so se ga Gašper Gašperšič iz planiranja oskrbovalnih verig, Tjaša Šolar iz razvojne logistike in Benjamin Seljak iz skladiščnega oddelka.

Slika 1: Udeleženci usposabljanja (avtor WSL)

Namen usposabljanja je bilo testiranje uporabnosti logističnih vsebin, ki so jih skupaj pripravili profesorji iz Grčije, Poljske in Slovenije.Vsebine so pripravljene za kompetenčno konkurenčnost študentov, ki bodo v naslednjem srednjeročnem obdobju prihajali iz logističnih fakultet. Prav tako so vsebine namenjene internemu usposabljanju zaposlenih v podjetjih, kot je Domel. Usposabljanje je potekalo iz vsebin:

1.      Trajnost kot storitev v dobavnih verigah & manager prihodnosti (Sustainability as a service in supply chains & the manager of future), Jakub Brzezinski, MA, UoL

2.      Nove tehnologije v logistiki (New technologies in logistics), Waldemar Osmólski, Ph.D., WSL, Matjaž Maletič, Ph.D., UMA

3.      Inteligentni logistični in transportni sistemi (Intelligent logistics and transportation systems), prof. Dilay Celebi Gonidis, Ph.D., SEERC

Dogodek je potekal na Višji šoli za logistiko v Poznanu (WSL). Po usposabljanju je potekalo tudi mreženje med strokovnjaki za logistiko z ogledom mesta.

Slika 2: Poznan (avtor Benjamin Seljak)