Domelovi EC-motorji prihranili toliko emisij, kot jih letno povzroči 20.000 avtomobilov – prisotni na ISH 2023

10. 03. 2023 | Dr. Barbara Bertoncelj, Karmen Nastran

Pod motom »Rešitve za trajnostno prihodnost (Solutions for a sustainable future)« bo Domel na sejmu ISH v Frankfurtu razstavljal energetsko ultra varčne EC-motorje.

Domelovi EC-motorji prihranili toliko emisij, kot jih letno povzroči 20.000 avtomobilov – prisotni na ISH 2023

Razvoj in proizvodnja energetsko varčnih EC-motorjev, ki se po izkoristku uvrščajo v sam svetovni vrh, potekata v Domelu že 30 let. Glede na podatke Mednarodne agencije za energijo (International Energy Agency) električni motorji in pogonski sklopi porabijo približno polovico celotne proizvedene svetovne električne energije, zato povečevanje njihove energetske učinkovitosti predstavlja zelo velik potencial pri zniževanju emisij toplogrednih plinov in prispevek k varovanju okolja.

Eden od tržnih segmentov podjetja so elektronsko komutirani (EC) pogoni, katerih visoki izkoristki se, zaradi prihrankov električne energije, sorazmerno odražajo v zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, s čimer imajo ti pogoni manjši vpliv na okolje. Predvsem pogoni, namenjeni uporabi v ogrevalni, prezračevalni tehniki in klimatizaciji (HVAC), se uvrščajo med enega od petih največjih porabnikov električne energije. Pri aplikacijah, v katere se vgrajujejo motorji, pa je zaradi trajnega obratovanja (24 ur na dan, vse dni v tednu) energijska poraba še toliko bolj pomembna.

Ocenjujemo, da se je z uporabo naših HVAC-motorjev razreda učinkovitosti IE5, ki so bili prodani v zadnjih osmih letih (2015–2022), v primerjavi z najbolj prodajanimi klasičnimi asinhronskimi motorji v letu 2022, prihranilo več kot 400 GWh električne energije[1]. Prihranek 400 GWh električne energije se odraža v prihranku 92.700 ton emisij CO2, kar je enako emisijam, ki jih povzroči vožnja 19.900 osebnih avtomobilov[2] v enem letu.

Pri razvoju HVAC-motorjev namenjamo velik poudarek optimalni rabi materialov, sodobni tehnologiji, visoki učinkovitosti in doseganju dolge življenjske dobe. Motorji ne zahtevajo vzdrževanja, saj z izjemo ležajev ne vsebujejo mehanskih delov, dovzetnih za obrabo.

 


[1] Izračun je bil narejen glede na Pravilnik o metodah za izračun prihrankov električne energije: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14191. Za izračun prihranka emisij CO2 je bil uporabljen emisijski faktor električne energije za EU za leto 2020 (0,23 kg CO2/kWh): Greenhouse gas emission intensity of electricity generation by country — European Environment Agency (europa.eu).

[2]Ekvivalent emisij CO2 je izračunan z računalom na spletni strani: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.