Napredna okoljska tehnologija: analizator Microbium® ETC za trajnostno upravljanje z vodnimi viri

05. 02. 2024 | Karmen Nastran

Podjetje DOMEL, d.o.o. je skupaj s podjetjem Microbium, d.o.o. in podjetjem Workroom plastic, d.o.o. v okviru razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO« pridobilo sofinanciranje RRI projekta z nazivom: »ETC XS LAB – Zero waste in wastewater«. Namen projekta je razvoj analizatorja Microbium® ETC, prve naprave za večkratno uporabo na svetu za odkrivanje bakterij v odpadnih vodah, ter ga dodatno optimizirati z avtomatizacijo sistema in oddaljenim dostopom do pregleda podatkov prek pametnega inkubatorja ter zmanjšati porabo plastičnih materialov za več kot 60 %.

Projekt poteka od 1. 12. 2023 dalje in bo trajal 24 mesecev. Celotna vrednost projekta znaša 542.000 EUR. Naložba je sofinancirana v višini skoraj 300.000 EUR, od tega približno 179.000 EUR za Microbium, približno 50.000 EUR za Domel in približno 71.000 EUR za Workroom plastic.   

Rešitev je okoljska tehnologija, usmerjena k varovanju okolja, in sicer z dveh vidikov:

a) odprave porabe plastičnega materiala (»zero waste« izdelek) in

b) trajnega upravljanja vodnih virov s prehajanjem na krožno gospodarjenje z odpadnimi vodami.

Končni izdelek bo na trgu povzročil popolno preobrazbo, saj bo analizator deloval kot XS mikrobiološki laboratorij, s čimer bo izboljšal mikrobiološki nadzor nad prečiščeno odpadno vodo pri iztoku iz čistilnih naprav v okolje. Prav tako bo omogočal ponovno uporabo vode za kmetijsko in pokrajinsko namakanje, polnjenje vodonosnikov, industrijsko hladilno vodo, pranje avtomobilov itd.

 

Trenutni izziv, s katerim se srečujejo čistilne naprave pri učinkovitem obdelovanju in varovanju prečiščene odpadne vode, predstavlja vzpostavitev učinkovitega merilnega sistema za zaznavanje in kvantifikacijo bakterij E. coli in Enterococcus sp. Čistilne naprave imajo trenutno le kemijske laboratorije, vzorce za mikrobiološko diagnostiko pa pošiljajo v zunanje laboratorije, kar je zamudno in drago. Poslovna priložnost se je pojavila zaradi negativnih vplivov neustrezno prečiščene odpadne vode na okolje in zdravje ljudi, strožje zakonodaje in pomanjkljivosti trenutnih mikrobioloških metod. Skupaj razvijamo cenovno in energijsko učinkovit ter povezljiv vgradni sistem za avtomatizirano detekcijo in kvantifikacijo bakterij v odpadnih vodah, ki smo ga poimenovali analizator Microbium® ETC.

Naš ključni prispevek bo zmanjšanje vodnega stresa za 5 % in zmanjšanje količine plastičnih odpadkov. V prvi fazi bosta naša cilja povečanje snovne produktivnosti in trajnostna raba vode kot dediščine v Sloveniji, nato pa bomo te cilje razširili tudi na ravni Evrope in globalno. Učinkovito prečiščena in ponovno uporabljena odpadna voda predstavlja izjemen potencial za zmanjšanje vodnega stresa, ki ni koristen le za človeštvo, temveč tudi za okolje, v katerem živimo.             

Celoten načrt „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si). Več o financiranju s strani EU na spletni strani www.evropskasredstva.si. Cilj načrta je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije COVID-19 ter zagotoviti, da bosta gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda.

Ključne besede: NOO, razpisi, varovanje okolja, odpadna voda