Prejeli smo nova certifikata ISO 9001 in IATF 16949

29. 05. 2024 | Andrej Šuštar

Na osnovi uspešno izvedene re-certifikacijske presoje po zahtevah standarda ISO 9001 ter zahtev avtomobilske industrije IATF 16949, ki je potekala pod okriljem certifikacijske hiše Bureau Veritas, smo v maju pridobili nova certifikata za obdobje treh let.

S tem dokazujemo skladnost naših poslovnih procesov z visokimi zahtevami obvladovanja kakovosti izdelkov in storitev avtomobilske industrije in ohranjamo zaupanje naših kupcev.

Pridobili smo nov certifikat ISO 9001

Z veseljem sporočamo, da smo v maju postali ponosni prejemnik novega certifikata mednarodnega standarda za vodenje kakovosti ISO 9001 za naslednje 3 letno obdobje.

S tem smo dobili potrdilo, da svoje delo opravljamo odlično in da je sistem vodenja kakovosti na zelo visoki ravni ter uspešno zagotavljamo skladnost z zahtevami standarda ISO 9001, zakonodaje, zahtevami kupcev ter lastnimi predpisi.

Prvi certifikat ISO 9001 smo med prvimi podjetji v Sloveniji pridobili že leta 1992 s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas, s katero neprekinjeno sodelujemo vse do današnjih dni. V tem obdobju smo stalno nadgrajevali sistem vodenja, ki je podpiral poslovne uspehe in rast Domela. Trenutno smo poleg ISO 9001 lastniki še naslednjih certifikatov sistema vodenja: ISO 14001 za okolje, ISO 13485 za medicinske pripomočke in IATF 16949 za avtomobilsko industrijo. Na osnovi re-certifikacije smo letos prav tako prejeli nov IATF 16949 certifikat, jeseni pričakujemo še nov certifikat ISO 14001.

Uspešno smo pridobili nov certifikat IATF 16949

Na osnovi uspešno izvedene re-certifikacijske presoje po zahtevah standarda avtomobilske industrije IATF 16949, ki je  potekala pod okriljem certifikacijske hiše Bureau Veritas, smo v maju pridobili nov certifikat IATF 16949.

S tem dokazujemo skladnost naših poslovnih procesov z visokimi zahtevami obvladovanja kakovosti izdelkov in storitev avtomobilske industrije in ohranjamo zaupanje naših kupcev.

Kot običajno, certifikat velja za obdobje treh let, natančneje do 14.5.2027, ob tem, da uspešno opravimo redne letne zunanje kontrolne presoje.

Pridobljen certifikat je dosežek celotnega Domela, zato velja zahvala vsem sodelavkam in sodelavcem za soustvarjanje uspešne zgodbe na poti zagotavljanja kakovosti in stalnega izboljševanja.

Ostale objave: