Projekt nove generacije pogona za E-kolo je uspešno zaključen

30. 08. 2022
Projekt nove generacije pogona za E-kolo je uspešno zaključen

Domel, d. o. o. je skupaj s konzorcijskima partnerjema Podkrižnik d. o. o. in NELA razvojni center d. o. o. v okviru razpisa »Javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« pridobil sofinanciranje projekta z nazivom: Nova generacija pogona za E-kolo (kratica NGEkolo). Projekt je potekal od 9. 7. 2020 dalje in se je zaključil 8. 7. 2022. Celotna vrednost projekta znaša 959.962,50 EUR, naložba je bila sofinancirana v višini 299.988,87 EUR.

Namen operacije je bil razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije S4. Razvojno-raziskovalni projekt Nova generacija pogona za E-kolo se uvršča v prednostno področje »Mobilnost« ter znotraj tega v fokusni področji »Sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije« ter »Sistemi in komponente za varnost in udobje«.

V okviru projekta je potekal razvoj nove generacije pogona, s konkurenčnejšimi karakteristikami, katerega namen je doseganje večjega obsega prodaje na rastočem trgu in povečanje tržnega deleža. Glavni projektni cilji razvoja in doseženi rezultati so:

  • doseči večjo robustnost pogonskega sistema E-koles z optimizacijo strojnih elementov, zobnikov, sklopk, tehnologije in sestave;

Na začetku projekta smo ponovno temeljito analizirali vse mehanske komponente pogona. Na podlagi rezultatov analiz in ugotovitev z obsežnih terenskih testov smo opredelili potencialne šibke točke pogona. Ker bi nekatere od teh šibkih točk lahko povzročile slabše delovanje pogona oziroma pri ekstremno zahtevni uporabi celo odpoved pogona, smo pripravili vrsto izboljšav. Vse potencialne izboljšave smo najprej preverjali v virtualnem okolju. Za najbolj obetavne rešitve smo pripravili vzorce, ki smo jih nato najprej testirali v simuliranem okolju z različnimi testi, nato pa smo jih preverili še v realnem okolju. Nekaj glavnih izboljšav pogona: zamenjava materiala na planetnih zobnikih, zamenjava motorske sklopke, izboljšava vpenjanja gonilk na glavno gred, implementacija algoritma za detekcijo prestavljanja, sprememba balansirnega obroča na rotorju … Poleg sprememb na sami konstrukciji pogona smo optimizirali in avtomatizirali nekaj ključnih procesov v proizvodnji pogonov. Na ta način smo še dodatno povečali zanesljivost pogonov.

  • izboljšati tesnjenje proti vdoru zunanjih delcev in kapljevin ter tako znižati tveganja odpovedi zaradi vplivov iz okolja. Z novim razredom IP56 se bo pogon uvrstil v razred pogonov za obratovanje v najzahtevnejših razmerah;

Ker se naš pogon uporablja v najzahtevnejših razmerah, smo popolnoma prenovili tesnjenje na pogonih. Izboljšali smo tesnjenje na vseh treh glavnih točkah vdora vode, med ohišji, ob izhodni gredi in na gredi z gonilkami. Z novimi rešitvami v celoti zadostimo zahtevam tesnjenja pa standardu IP56. Nove rešitve smo najprej temeljito preverjali sami, končno rešitev pa smo certificirali v neodvisnem zunanjem laboratoriju.

  • izboljšati uporabniško izkušnjo z razvojem in implementacijo brezžične komunikacije v pogon za povezljivost z računalnikom ter pametnim telefonom.

V pogon smo vgradili modul Bluetooth(R) in nadgradili programsko opremo pogona, da omogoča brezžično Bluetooth(R) povezljivost pogona z osebnim računalnikom in pametnimi napravami. Za interne razvojne namene smo izdelali aplikacijo za operacijski sistem Android, za eksterne namene pa izdali tehnično dokumentacijo za razvijalce, ki omogoča potencialnim partnerjem razvoj aplikacij za pametne naprave. Na ta način je omogočen dostop do uporabniških, ob ustrezni avtorizaciji pa tudi sistemskih parametrov pogona s preprosto brezžično povezavo, brez dodatnih kablov in vmesnikov, tako na terenu kot v laboratoriju.

Med agresivno vožnjo se dostikrat pojavljajo obremenitve maksimalnih moči, še posebej pri gorskem kolesarstvu. Povečan skupni čas, znotraj katerega je pogon pod maksimalno obremenitvijo znotraj predvidenega obremenitvenega kolektiva, bo predstavljal konkurenčno prednost v segmentu najzahtevnejših pogonov. Komponente so zato optimizirane na trajno dinamično trdnost, obrabno odpornost, hkrati je izboljšan odvod toplote z optimizacijo naležnih površin med električnim motorjem in ohišjem pogona. Razvito je novo ohišje pogona z izboljšanimi detajli tesnjenja (razred IP 56), kar povečuje robustnost pogona in omogoča uporabo tudi v bolj ekstremnih pogojih. Za izboljšanje uporabniške izkušnje je razvita brezžična povezljivost pogona z okolico (s pomočjo tehnologije Bluetooth), ki omogoča razvoj novih platform in s tem pametno upravljanje pogona. S pomočjo aplikacij na teh platformah je mogoče uglaševanje, individualizacija ter pridobivanje in shranjevanje informacij o stanju pogona in podatkih o trenutni vožnji uporabnika (povprečna moč, navor, hitrost, kadenca …).

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«. Več o javnem razpisu in evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletnih straneh www.gov.si in  www.eu-skladi.si.