Zaključek projekta Digitalni skok - JUMP

25. 04. 2024

Domel je skupaj s konzorcijskimi partnerji Kolektor, Špica International in Audax marca 2024 uspešno zaključil projekt digitalne preobrazbe JUMP. Izpeljali smo 11 podprojektov, katerih rdeča nit je digitalizacija proizvodnih podatkov, izboljšanje učinkovitosti procesov proizvodnje in vodenja z napredno izrabo podatkov in modeliranjem procesov, vzpostavitev digitalne niti na področju nabavno-prodajnih procesov, kakovosti, kadrovske funkcije in drugih podpornih procesov.

Z uporabo razvitih in uvedenih tehnologij smo izboljšali raven digitalizacije pri vseh konzorcijskih partnerjih.

Podprojekt 1: Platforma pametne tovarne

V Kolektorju smo uspešno integrirali obstoječe IT sisteme (SAP, MES Sinapro, Windchill, Time&Space, MyKolektor, LEAP) v enotno informacijsko hrbtenico, ki omogoča povezovanje in komuniciranje med prej nepovezanimi informacijskimi sistemi. Opravila za oskrbo delovnih mest v proizvodnji smo avtomatizirali, prav tako smo robotizirali nekatera najkompleksnejša delovna mesta, kot je na primer pakiranje in SPC merilna mesta. Zagotovili smo tudi samodejno spremljanje sledljivosti materialov in produktov v določenih fazah proizvodnega procesa.

Podprojekt 2: Napredna izraba proizvodnih podatkov

V okviru projekta smo v Domelu nadgradili proizvodno opremo in obstoječo arhitekturo za zajem večjega obsega podatkov iz PLK, SCADA, MES in ERP sistemov. Te podatke smo povezali v omrežje za obdelavo v realnem času z algoritmi, ki operaterjem omogočajo spremljanje trendov proizvodnje in potencialnih vzrokov za spremembe ter zastoje. Uvedli smo tudi podatkovno skladišče in uporabo BI orodij za napredno analitiko. Za zagotavljanje kakovosti in naprednejše uporabe podatkov o orodjih in produktih smo digitalizirali prenos podatkov od razvoja preko konstrukcije, izdelave orodja do proizvodnje ter vzpostavili interakcijo s programom Windchill.

Podprojekt 3: Upravljanje orodij

V SAP informacijskem sistemu v Kolektorju smo razvili orodje za upravljanje stanja in razpoložljivosti orodij ter naročanje storitev za vzdrževanje orodij. Na orodjih smo vzpostavili sledljivost preko QR kode, na osnovnih sredstvih pa preko RFID oznak. S to nadgradnjo bomo v proizvodnji dosegali manj zastojev, saj je kakovost in količina orodij vedno znana, saj so jasno razvidni statusi orodij, količine in njihova nahajališča. Prav tako smo vzpostavili interakcijo z Windchill okoljem.

Podprojekt 4: QMS

Z vzpostavitvijo OP centra smo digitalizirali vsebine s področja kakovosti, kot so FMEA, plani kontrole, SPC merjenja, kalibracija meril, reklamacije in analize neskladnosti. Nova QMS platforma je povezana s SAP-om in OpenText-om, kar omogoča urejen dostop do tehničnih risb iz Windchill-a. Glavna prednost je avtomatizacija večjih sklopov opravil in celovit nadzor nad njimi.

Podprojekt 5: Upravljanje prodajnih potreb

V Domelu smo implementirali spremljanje točnosti prodajnih napovedi, digitalizirali smo vse potrebne vire in materialne premike v funkciji skladiščenja in proizvodnje ter implementirali oddajo procesov dobaviteljem in funkcijo vitke oskrbe na oblačni tehnologiji v funkciji nabave. V funkciji oskrbovalne verige smo implementirali deljeno vrednotenje izdelkov, v funkciji proizvodnje pa naročanje in knjiženje porabe materiala po dejanski porabi ter digitalizirali sestanke stalnih izboljšav in urnik razporedov delavcev. Prav tako smo v planiranje implementirali spodobnosti zaposlenih kot kriterij za razvrščanje proizvodnega plana. Na vse poslovne funkcije, ki sodelujejo v procesu upravljanja prodajnih potreb, smo implementirali prototipe na tistem delu sistema, kjer se spremljajo dejanski učinki glede na raziskave, s ciljem, da se prototipi čim prej prenesejo v uporabo v celoten sistem.

Podprojekt 6: Kognitivni AI asistent

AI asistent v Kolektorju (QlectorLEAP) dostopa do podatkov o stanju proizvodnje v realnem času, o planirani prisotnosti in razpoložljivosti delavcev, ter o razpoložljivosti in količini proizvodnih orodij. S temi podatki omogoča učinkovitejše planiranje proizvodnje in prevzema nekatere organizacijske funkcije planerjev, delovodij in logistov. Z napovedovanjem prihodnjih scenarijev in kazalnikov imajo uporabniki boljši pregled nad pričakovanim stanjem v proizvodnji.

Podprojekt 7: E2E - spremljanje in monitoring

V podjetju Špica smo vzpostavili pilotno postavitev SaaS prodajnega lijaka ter izvedli demonstracijo v realnem okolju. T.i. pristop, ki temelji na podatkih za spremljanje strank na nakupni poti in napredna analitika AI, nudita odlično preventivno podporo kupcem in proaktivno sugestijo izbire njihovih ključnih potreb in želja, ki nato prioritetno pristanejo na njihovi novi DEVOPS razvojni platformi.

Podprojekt 8: Upravljanje sprememb

V obratu KP13 smo vzpostavili pilotno informacijsko okolje za upravljanje sprememb v življenjskem ciklu izdelka skozi vse faze. Proces obvladovanja sprememb se prične v razvoju in tehnologiji in nadaljuje preko vseh služb, ki so vpletene v življenjski cikel izdelka, vključno s nabavo in logistiko, proizvodnjo, kakovostjo in prodajo.

Podprojekt 9: E-HRM

Z uvedbo nove kadrovske platforme SuccessFactors smo digitalizirali standardizirane kadrovske procese. Do enotne e-HMR platforme, ki vsebuje module kadrovske evidence, kadrovanja, izobraževanja in upravljanja z uspešnostjo, bodo lahko dostopali vsi deležniki, vključno s kadroviki, vodji in zaposlenimi.

Podprojekt 10: DEVOPS - razvojna platforma

V podjetju Špica smo vzpostavili novo, sodobno in prilagodljivo razvojno okolje za razvijalce in uporabnike iz prodaje ter podpore, kar omogoča hitrejši razvoj prioritetnih funkcionalnosti in boljše sodelovanje s prodajno in podporno službo. Tako bo redna vsakodnevna komunikacija s kupci proaktivno vplivala na prioritetne smeri razvoja. Z novo platformo smo zadostili tudi vsem zahtevam standarda ISO27017/27018, ki se nanaša na varnostna tveganja v oblačnem okolju.

Podprojekt 11: Digitalno delovno mesto

V Audaxu smo izvedli celovito nadgradnjo internega CRM sistema, ki danes predstavlja temeljno orodje za podporo poslovnega modela najema licenc programske opreme in osnovo za komunikacijo z njihovimi strankami. Rutinske procese smo avtomatizirali in izboljšali storitve strankam. Z digitalno preobrazbo smo zagotovili dostop do skupnih vsebin in projektnih dokumentov preko oblačnega okolja, hkrati pa povečali IT varnost. Zaposlenim smo omogočili boljšo obveščenost, fleksibilna delovna mesta in učinkovita orodja za skupinsko delo.

                                                          

Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si). Cilj načrta je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 ter zagotoviti, da bosta gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda. Več o financiranju s strani EU na spletni strani www.evropskasredstva.si.

 

Ostale objave:

Predstavitev na sejmu China Clean Expo
Predstavitev na sejmu China Clean Expo

CCE sejem je največji sejem na področju čistilne industrije na Kitajskem, na katerem smo se predstavili s programom sesalne enote.

Preverite več
Predstavitev na sejmu Coiltech
Predstavitev na sejmu Coiltech

Coiltech je mednarodni sejem, ki je namenjen predstavitvi tehnologij in materialov za proizvodnjo elektromotorjev.

Preverite več
Predstavitev na sejmu Mostra Convegno Expocomfort
Predstavitev na sejmu Mostra Convegno Expocomfort

Sejem MCE je strokoven sejem sanitarne opreme, inštalacij, ogrevanja, klim in obnovljivih virov energije.

Preverite več