Contacts

DOMEL, d.o.o.
Otoki 21
4228 Železniki
Slovenia

Phone: +386 4 51 17 100
Fax:     +386 4 51 17 106
E-mail: info@domel.com

Employment
Phone: +386 4 51 17 144
            +386 4 51 17 145
            +386 4 51 17 146
E-mail: prosnje@domel.com

Marketing
Romana Lotrič
Phone: +386 4 51 17 195
E-mail: romana.lotric@domel.com

Contacts by product group

Vacuum Motors
Mira Kokalj
mira.kokalj@domel.com
+386 4 51 17 199

EC Blowers / EC Vacuum Motors / Atomizer
Jaka Mohorič
jaka.mohoric@domel.com
+386 4 51 17 223

Laboratory Equipment
Primož Habjan
primoz.habjan@domel.com
+386 4 51 17 510

EC motors (gardening, e-bike)
Petra Lotrič
petra.lotric@domel.com
+386 4 51 17 194

Motors for Automotive Industry
Jaka Kavčič
jaka.kavcic@domel.com
+386 4 51 17 200

EC motors (washing machines)
Teja Bertoncelj
teja.bertoncelj@domel.com
+386 4 51 17 201

Motor components and tools
Marko Cenčič
marko.cencic@domel.com
+386 4 51 18 841

EC motors and drives (HVAC)
Irena Bertoncelj 
irena.bertoncelj@domel.com
+386 4 51 17 196
or
Mr Aleš Levanič
ales.levanic@domel.com
+386 4 51 17 209

Universal Commutator Motors, Permanent Magnet Motors
Roman Prezelj
roman.prezelj@domel.com
+386 4 51 17 198

Suppliers
Tanja Kramar
tanja.kramar@domel.com
+386 4 51 17 150