Otvoritev novih proizvodnih prostorov na lokaciji Trata

V mesecu maju smo uspešno zaključili dogodke, ki so potekali na lokaciji Otoki in Trata. Začeli smo z novinarsko konferenco, nadaljevali z uradno otvoritvijo proizvodnih prostorov na Trati ter širši javnosti pokazali našo proizvodnjo.

Družba Domel Holding, d.d. je bila 15. maja 1998 vpisana v sodni register, zato smo ob 20. obletnici tega pomembnega dogodka pripravili novinarsko konferenco, na kateri sta predsednik uprave Domel Holding, d.d. mag. Matjaž Čemažar in direktor Domel, d.o.o. Zvone Torkar predstavila mejnike razvoja družbe Domel Holding, d.d., poslovanje v letu 2017 in prvem kvartalu 2018 ter izrekla povabilo na uradno otvoritev ter dan odprtih vrat.

V petek, 18. maja 2018, je potekala uradna otvoritev in predaja novih proizvodnih prostorov svojemu namenu. Trak so prerezali predsednik uprave Domel Holding, d.d. mag Matjaž Čemažar, direktor Domel, d.o.o. Zvone Torkar in direktor poslovne enote Komponente in orodja Gregor Jelenc.

V soboto, 19. maja 2018, je podjetje odprlo vrata za širšo zainteresirano javnost. Proizvodne prostore si je ogledalo več kot 1.000 obiskovalcev. Med njimi so bili naši sodelavci in njihovi družinski člani, upokojenci, nekdanji zaposleni v LTH-ju, občani, poslovni partnerji in drugi. Pod strokovnim vodstvom so si ogledali proizvodnjo ter se lahko popeljali z e-kolesom, v katerega je vgrajen Domelov pogon. V avli smo pripravili kadrovski kotiček, kjer so se obiskovalci lahko seznanili z možnostjo novih zaposlitev in štipendiranj.

 

Foto: Anita Habjan in Barbara Debeljak