Podelitev Domelovih priznanj inovativnosti za leto 2019

S polletno zamudo, ki nam jo je zagodel COVID-19, smo 8. oktobra, virtualno in v luči inovativnosti, izpeljali že šestnajsto podelitev Domelovih priznanj za inovativnost. Rdeča nit letošnje podelitve sta bila varnost na delovnem mestu in skrb za zaposlene. Zlati nagrajenec je postal Jernej Trojar.

Mesec marec nam je čez noč prinesel številne izzive, širjenje koronavirusa pri nas in v svetu pa je močno vplivalo tako na delo v podjetju kot tudi na vse naše aktivnosti. Tako smo marčevsko podelitev večkrat prestavili in jo v oktobru tudi uspešno izpeljali – žal ne na novi lokaciji Na plavžu, ampak virtualno, preko orodja »Teams«. Nagrajenci so bili po skupinah prisotni pri svojih vodjih, ob podelitvi smo jih lahko videli preko kamere. Čeprav smo si vsi enotni, da stiska rok ne moremo s prav ničemer nadomestiti, je bila odločitev za virtualno podelitev v teh časih edina smiselna in odgovorna.

Kot je v svojem govoru lepo povedal predsednik uprave, mag. Matjaž Čemažar, so na podelitvi praznovale naše vrednote – Ustvarjalnost in ambicioznost ter Odgovornost in gospodarnost sta bili omenjeni ob vsaki predstavitvi inovacije, Spoštovanje in sodelovanje pa je zagotovo vrednota vseh nagrajenih timov, ki je v preteklem letu pozitivno izstopala in bistveno prispevala k rezultatom podjetja. Zaposleni prostovoljci so marca in spet v septembru v okviru vrednot Pripadnost ter Skrb za stranke in zaposlene z izvajanjem meritev temperature dokazali, da jim je mar za varnost in zdravje zaposlenih.

Uvodni nagovor predsednika uprave, mag. Matjaža Čemažarja

»Spoštovane sodelavke in spoštovani sodelavci,

vsi poznamo olimpijsko načelo "Hitreje, višje, močneje.", ki ga zasleduje vsak atlet, saj mora za zmago teči hitreje, skočiti višje in vreči disk dlje kot njegov sotekmovalec. V našem poslovanju bi lahko potegnili veliko podobnih načel, saj moramo biti na trgu boljši od konkurentov v zanesljivosti, učinkovitosti, odzivnosti, prilagodljivosti ... in še bi lahko našteval. Samo hitreje in ceneje preprosto ni dovolj dobro za obstoj podjetja na globalnem trgu – tega se v Domelu še kako dobro zavedamo. V boju za tržni delež uspevamo inovativna podjetja, ki svoje izdelke nenehno izboljšujemo, izboljšujemo procese za izdelavo le-teh in z novimi funkcionalnostmi odpiramo nova področja uporabe našim izdelkom.

Inovativnost v podjetju se ne zgodi sama po sebi - je rezultat prizadevanja tako posameznikov kot celotne organizacije. Verjetno ste že slišali za Jeffa Bezosa – ustanovitelja in lastnika 11 % Amazona. Je najbogatejši zemljan, zagotovo »vojni dobičkar« COVID-krize, ki beleži letos nepredstavljivo rast vrednosti svojega premoženja. Jeff se je rodil v povprečni družini, že kot otrok veliko ustvarjal in raziskoval. Domačo garažo je predelal v delavnico, od pouka v srednji šoli pa uhajal v laboratorij enega od profesorjev. Po končanem študiju je nadaljeval kot programer in nekoč izjavil: »Nenehno nekaj ustvarjam, se pri tem učim, vedno znova poskušam najti boljšo rešitev ali enostavnejšo pot do rešitve.«

Uspeh torej ni splet naključij, ampak neprestanega in predanega dela. Predanost, pripadnost, potrpežljivost in vztrajnost pri iskanju boljših rešitev so tudi vaše lastnosti, cenjene nagrajenke in nagrajenci, zato vam čestitam za vaše izboljšave, ideje in nove izdelke. Letošnja podelitev je potekala v spremenjenih okoliščinah. Prilagodili smo se jim, ampak bistvo ostaja – namen podelitve je izkazati spoštovanje vsem, ki ste aktivni v procesu inoviranja, se zahvaliti za vaš prispevek in s tem vzpodbuditi tudi ostale sodelavce, da vam sledijo.

Še enkrat se vsem nagrajenkam in nagrajencem zahvaljujem za vaše prispevke, za sodelovanje in se priporočam, da še naprej pomagate širiti duh inovativnosti po podjetju. Skupaj bomo zmogli preseči naš cilj »ena ideja na zaposlenega«, s katerim bo naša pot do višje dodane vrednosti 60.000 EUR na zaposlenega hitrejša in zanesljivejša. Vsem nagrajenkam in nagrajencem še enkrat čestitam. Vsem, vključenim v organizacijo dogodka in skrbniku sistema SORA, pa še posebna zahvala, da smo uspeli speljati tale dogodek na nov inovativen način.«                                   

mag. Matjaž Čemažar

Rdeča nit letošnje podelitve sta bila varnost na delovnem mestu in skrb za zaposlene. Iz tega naslova smo letos podelili:

-        10 bronastih priznanj za inovativnost,

-        8 srebrnih priznanj za inovativnost,

-        zlato priznanje za inovativnost,

-        nagrado mentorju inovativnosti,

-        priznanje za največ vpisanih predlogov,

-        priznanje na temo vrednot Odgovornost in gospodarnost ter Skrb za stranke in zaposlene,

-        nagrado iz naslova profesionalnega inoviranja (prejel jo je projektni tim),

-        priznanje iz procesa stalnih izboljšav (podelili  smo jo TPM  in 5S-skupini),

-        nagrado za razvojni projekt.

Martin Pintar, skrbnik inovacijske dejavnosti, nam je predstavil številke s področja inovativnosti v letu 2019. Vpisanih predlogov v letu 2019 je bilo kar 630, od tega 142 prej/potem in 488 idej in izboljšav. Podelili smo nagrade v skupni višini 75.835 €. Kar pa je za podjetje izjemnega pomena, pa je to, koliko smo prihranili. Prihranki za leto 2019 iz naslova inovativnosti znašajo kar 528.317 €. Največ predlogov je bilo vpisanih v mesecu oktobru – mesecu inovativnosti. Po področjih je bilo največ predlogov vpisanih v PE KO, sledita PE APEC in PE KM.

PREJEMNIK ZLATEGA PRIZNANJA 2019: JERNEJ TROJAR

Že pred leti se je izkazalo, da naši izdelki in tehnologije zahtevajo odlično poznavanje področja kemije, tako s področja tehnologij, poznavanja materialov kot varstva pri delu. Bronasto in srebrno priznanje, ki ju je do sedaj prejel Jernej, kažeta na redno registracijo predlogov in vpeljevanje novosti. Jernej Trojar je kemijski tehnolog, ki si je zlato priznanje prislužil s kar tremi pomembnimi inovacijami. S prečrpavanjem nevarnih plinov v žarilno peč in z izvedbo hitrega ter enakomernega ohlajanja statorjev je s pomočniki rešil zadrego dobavitelja opreme in njihovega postopka odvajanja amonijaka zaradi lezenja PPS-materiala. Z  laserjem je zagotovil novo metodo kontrole, brez uničenja vzorcev, prav tako pa je pri dobavljenih magnetih za dokazovanje oksidov na površini z metodo redukcije oksidirane površine z reduktivno atmosfero, kjer je uporabil vodik, zagotovil postopek nedvomnih dokazov kakovosti površine magnetov.

Jernej se je v lanskem letu med dopustom analitično lotil tudi našega parkirišča na Otokih, ki je redno prezasedeno, težave izstopajo tudi ob izmenah. Ker je parkirišče na zemljevidu novih transportnih poti in spremenjenega režima ob planirani prenovi logističnih poti na Otokih, se v projekt ni šlo. Kot zlati nagrajenec pa je Jernej prejel tudi posebno nagrado – svoje parkirno mesto na Domelovem dvorišču, z oznako »INOVATOR LETA«.

Prejemniki SREBRNIH PRIZNANJ

Bojan Tolar
Janez Marguč
Jani Šuštar
Jernej Jurgele
Matej Bevk
Matej Osredkar
Niko Šubic
Rok Dobravec

Prejemniki BRONASTIH PRIZNANJ

Andrej Špacapan
Goran Žarić
Janez Zadravec
Luka Dolenec
Marjan Kokalj
Martina Razingar
Matic Vraničar
Miha Kržišnik
Miha Matovič
Vilko Šmid

Domelove vrednote, s poudarkom na vrednotah Odgovornost in gospodarnost ter Skrb za stranke in zaposlene, so letos pokazale na Matjaža Pintarja. Covid-19 nam je dodobra spremenil navade in nam postavil življenje na glavo. V skrbi za naš "železni kruh" smo se morali hitro prilagoditi. Pri ukrepih za preprečitev širitve koronavirusa se je najbolj izkazal s požrtvovalnostjo, ko je vstopajočim v podjetje meril temperaturo.

Naziv mentor inovativne dejavnosti v letu 2019 pa si je prislužil Milan Vizjak, iz APEC-a, kjer je bilo v preteklem letu vpisanih največ predlogov na zaposlenega. Že tretje letoje največ predlogov vpisala Martina Tompa, ponaša se s kar z 21 vpisanimi predlogi in enim soavtorstvom.

Priznanje za dosežke pri uvajanju TPM-metode je prejela linija 10 pod vodstvom Erazma Podobnika.  Cilj je dvig učinkovitosti delovne opreme. Člani skupine so:

Janez Šušteršič, Anže Rovtar, Uroš Bradeško, Goran Žarić, Simona Balanč, Marjeta Tomaševič, Daša Kalan, Marija Megušar, Simona Tarfila, Daša Primožič, Lara Ploštajner, Rosanda Orač, Marjetka Jensterle, Daniela Pirih, Saša Ravnikar, Jožica Bevk, Mateja Antolin, Janez Rakovec, Janez Marguč, Janko Zadravec, Marjan Kokalj, Franc Repnik, Aleš Božnar in Robi Mesec.

Letos smo prvič nagradili tudi najboljšo skupino pri uporabi metode 5S, ki je namenjena urejanju delovnega okolja. Zmagala je skupina P14, skladišče in logistika Trata. Člani skupine so:

Saša Bohinc, Blaž Dolenec, Lado Hašič,  Tadej Koblar, Vili Logonder,  Marija Polak,   Mateja Rejc, Boštjan Šolar,  Tjaša Šolar, Marko Terkaj, Sašo Ugrica in Ivan Zeko.

 Nagrajen je bil razvojni tim za projekt »Razvoj centralnega pogona za e-kolo«. E-mobilnost v Domelovi strategiji do leta 2025 predstavlja nov steber, na katerem gradimo in imamo postavljene jasne cilje. Temeljni kamen tega stebra predstavlja centralni pogon za e-kolo za najzahtevnejše, strme terene, saj  pogon odlikuje veliki navor in moč motorja, ki je med vodilnimi na trgu. Inovacija odpira pot trem novim projektom na področju e-mobilnosti, saj je sklop odlično izhodišče za najzahtevnejše izdelke na področju e-skirojev, invalidskih vozičkov in za dostavna kolesa ter tricikle. Delo na projektu je bilo  izredno dinamično in je prineslo številna nova spoznanja ter kompetence, ki jih bomo s pridom uporabili tudi pri naslednjih razvojnih izzivih. Inovacija je prejela zlato priznanje in je nominirana tudi za priznanja na državnem nivoju.

Dragi inovatorji, drage inovatorke, iskrene čestitke!