Trajnostno poročilo za leto 2020

Z veseljem vam predstavljamo trajnostno poročilo skupine Domel za leto 2020, v katerem predstavljamo rezultate naših skupnih prizadevanj pri uresničevanju poslanstva z načeli trajnostnega razvoja.

Trajnostno poročilo skupine Domel za leto 2020 nudi pregled ključnih aktivnosti in dosežkov, povezanih s
prispevkom podjetja k trajnostnemu razvoju. Predstavlja tudi najpomembnejše trajnostne učinke na področju
ekonomskega, družbenega in okoljskega delovanja: prispevek podjetja k razvoju slovenskega gospodarstva,
družbe in narave.

https://www.domel.com/resources/files/Trajnostno_porocilo_2020.pdf